Vereenvoudigde belastingaangifte 2024

Wat is het voorstel van vereenvoudigde aangifte?

Iedere belastingplichtige moet in principe jaarlijks zijn belastingaangifte invullen. Voor belastingplichtigen waarvan de fiscale situatie zeer stabiel is, bestaat er echter een andere procedure: het voorstel van vereenvoudigde aangifte.
In dat voorstel vindt u een simulatie van de berekening van uw belastingen op basis van de fiscale gegevens die we kennen. U vindt er ook het te betalen of terug te krijgen bedrag. Als u een voorstel van vereenvoudigde aangifte hebt ontvangen, moet u dus geen belastingaangifte 2024 meer indienen.

Zal ik dit jaar een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen?

U hebt vorig jaar een voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte ontvangen
U zult er dit jaar ook één ontvangen, behalve als u vorig jaar andere inkomsten dan lonen, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen of ziekte- en invaliditeitsuitkeringen hebt aangegeven (bijvoorbeeld onroerende inkomsten, inkomsten als zelfstandige of bedrijfsleider …).
U hebt vorig jaar geen voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen
U zult er misschien dit jaar één ontvangen (per post en/of via Tax-on-web 2024). Dit jaar ontvangen namelijk bijna 4 op de 10 belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte.

 

Wanneer en hoe zal ik een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen?

U hebt vorig jaar een voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte ontvangen
U zult er dit jaar ook één ontvangen, behalve als u vorig jaar andere inkomsten dan lonen, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen of ziekte- en invaliditeitsuitkeringen hebt aangegeven (bijvoorbeeld onroerende inkomsten, inkomsten als zelfstandige of bedrijfsleider …).
U hebt vorig jaar geen voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen
U zult er misschien dit jaar één ontvangen (per post en/of via Tax-on-web 2024). Dit jaar ontvangen namelijk bijna 4 op de 10 belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte.

 

Ik heb een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen. Wat moet ik doen?

Kijk aandachtig uw gegevens na.

Uw gegevens zijn juist en volledig? U moet niets doen.
U zult uw aanslagbiljet ontvangen met uw belastingberekening op basis van de gegevens in dit voorstel.

Uw gegevens zijn onjuist of onvolledig? Verbeter dit voorstel:

 • ofwel online (Myfin), via Tax-on-web 2024. U hebt daarvoor tot 15 juli 2024 de tijd
 • ofwel via het papieren antwoordformulier. Het formulier moet in dat geval voor 30 juni 2024 bij ons aankomen.

We zullen uw nieuwe gegevens onderzoeken, en u zult uw aanslagbiljet ontvangen met uw belastingberekening.

 

De gegevens over uw kinderen ten laste zijn onjuist of onvolledig? Verbeter uw voorstel:

 • online, via Tax-on-web: u hebt daarvoor tot 15 juli 2024 de tijd, of
 • via het papieren antwoordformulier (als u een voorstel per post hebt gekregen): het formulier moet voor 30 juni 2024 bij ons aankomen.

U kunt ook uw bevoegd kantoor contacteren (zie contactgegevens op uw aanslagbiljet).

Als u een of meer kinderen ten laste hebt, krijgt u een belastingvoordeel. Meer informatie

 

De gegevens over uw kinderen ten laste zijn onjuist of onvolledig? Verbeter uw voorstel:

 • online, via Tax-on-web: u hebt daarvoor tot 15 juli 2023 de tijd, of
 • via het papieren antwoordformulier (als u een voorstel per post hebt gekregen): het formulier moet voor 30 juni 2023 bij ons aankomen.

U kunt ook uw bevoegd kantoor contacteren (zie contactgegevens op uw aanslagbiljet).

Als u een of meer kinderen ten laste hebt, krijgt u een belastingvoordeel. Meer informatie

 

 • Download de toepassing itsme® (via de AppStore of Google Play).
 • Activeer uw itsme®-account met uw identiteitskaart of uw bankkaart.
 • Meld u aan bij MyMinfin via uw itsme®-code of uw vingerafdruk en vul uw belastingaangifte in.
 • Een vraag over itsme®? Een toegangsprobleem? Bekijk eerst de FAQ over itsme.be (externe link) . Vindt u daar geen antwoord? Neem contact op met de helpdesk van itsme® (via het webformulier (externe link) of 02 657 32 13).

Ofwel met een kaartlezer en uw identiteitskaart

 • U hebt een kaartlezer nodig en de pincode van uw identiteitskaart (code die vermeld staat op de uitnodiging van het gemeentebestuur die u kreeg om uw nieuwe identiteitskaart af te halen).
 • Om uw aangifte in te vullen, meldt u zich aan op MyMinfin (externe link) door uw identiteitskaart in de kaartlezer te steken en vervolgens uw pincode in te typen.
 • Hebt u een vraag over de procedure? Een toegangsprobleem? Bekijk eerst onze FAQ (externe link). Vindt u daar geen antwoord? Contacteer ons.

 

 

U kunt uw voorstel van vereenvoudigde aangifte online raadplegen en opladen.
U kunt ook een kopie bekomen bij uw belastingkantoor.

 

U kunt inloggen via MyMinfin (externe link) om uw keuze aan te duiden.

In 2021 heeft uw pensioen misschien het bedrag van 15.568,12 euro overschreden.

Als uw pensioen lager is dan 15.568,12 euro, en als u geen andere inkomsten hebt, dan hebt u recht op een bijkomende belastingvermindering voor pensioenen en bent u geen belasting verschuldigd.

Als uw pensioen hoger is dan (of gelijk is aan) 15.568,12 euro, dan hebt u evenwel geen recht meer op deze bijkomende belastingvermindering of slechts op een gedeelte ervan en bent u belasting verschuldigd.

De limiet van 15.568,12 euro is dezelfde voor een aantal jaren (omwille van de indexatiestop). Toch blijft uw pensioen stijgen, omdat het jaarlijks wordt geïndexeerd.