Je eerste belastingaangifte via tax on web

Waarom moeten we  belastingen betalen?

hoe maak jij het leven voor iedereen aangenamer? om te kunnen leven in een solidaire samenleving, draagt iedereen zijn steentje bij : bedrijven, personen en organisaties. Dit door middel van belastingen. hoe dragen belastingen bij aan onze samenleving?

beeld je even in dat je geen belastingen zou betalen. ‘Fantastische’, denk je. Zeker in vergelijking met de gemiddelde bijdragen van 40% die een normaal gezin betaalt. Nu denk je zeker ‘ Wat zou ik allemaal met dat geld kunnen doen?’

Je besluit om dat te gaan vieren met vrienden. je neemt de auto en dan start een meter. een Meter die de gereden kilometers telt en de te betalen prijs. Ja, geen belastingen betalen lijkt beter, maar onze wegen en infrastructuur bouwen zichzelf niet.

Het is tijd om je kind op te halen van school. Daar wacht je een nieuwe verrassing. Een factuur van duizenden euro’s. Ja, geen belastingen betalen lijkt beter, maar onderwijs en scholen, dat kost geld.

Voordat je naar huis gaat, ga je naar je doktersafspraak. Je bent niet echt blij wanneer je dokter je weigert te ontvangen. Hij legt uit dat je niet gedekt bent door een privéverzekering die enkele duizenden euro’s kost. Ja, geen belastingen betalen lijkt beter maar ziekenhuizen, die kosten geld.

Belastingen geven toegang tot de basisbehoeften van de samenleving zoals pensioenen, gezondheidszorg en onderwijs. ze worden ook gebruikt voor de vervanginsinkomens te, dekken zoals werkloosheidsuitkering, om de kosten van het openbaar vervoer te drukken of dienen voor de politie, douane en het leger zodat zij onze veiligheid kunnen garanderen.

Door belastingen te betalen draagt iedereen zijn steentje bij aan al die voordelen. Zo kan iedereen er gebruik van maken. Belastingen maken het leven dus makkelijker en aangenamer, voor iedereen.

Moet ik een belastingaangifte invullen via tax on web 2024?

Wanneer je -18 jaar bent :

Als je jonger bent dan 18 jaar en je hebt via een studentenjob iets verdiend, dan zal je dit jaar je allereerste belastingbrief ontvangen.

Wanneer ouder bent dan 18 jaar :

Ben je in 2024 al 18 jaar of je wordt op 1 januari 2024 18 jaar, dan zal je ook een belastingaangifte moeten indienen. dit kan via Tax on web 2024 of via de papieren belastingbrief.

Elk jaar moet elke burger van ons land via tax on web of via de papieren belastingaangifte zijn inkomsten ( bv. je loon) van het jaar voorheen doorgeven. de belastingaangifte van het aanslagjaar 2024 slaat dus op de inkomsten die je veworven hebt in het aanslagjaar 2023. na het binnen brengen van je papieren belastingaangifte of het doorsturen van je electronische belastingaangifte via tax on web 2024 wordt een definitieve berekening gemaakt. er wordt rekening gehouden met

  • belastingen die reeds zijn afgehouden op je inkomen, de diverse voorheffingen
  • gezinssituatie ( getrouwd, alleenstaande, wettelijk of feitelijk samenwonend,…)
  • kinderen
  • woonplaats

papieren belastingaangifte of belastingen via tax on web 2024?

Beide belastingaangifte manieren zijn ok maar wanneer je de aangifte via Tax on web 2024 doet dan draag je ook een steentje bij aan het milieu.  Wanneer je eenmaal een online aangifte hebt gedaan via myminfin tax on web 2024 zal je automatisch het volgende jaar geen papieren aanslagbiljet meer ontvangen.

Ik deed een studentenjob hoe ga ik dan te werk voor mijn belastingaangifte in te dienen?

Deed je vorig jaar een studentenjob dan zal je een loonbrief gekregen hebben met daarop het bedrag dat je hebt verdiend. Deze inkomsten zal je dan op je tax on web 2024 kunnen invullen. Bij de eerste aangifte kan het zijn dat je een voorstel van vereenvoudigde aangifte hebt gekregen. Je zal dan zien dat deze inkomsten automatisch zijn ingevuld.

Wanneer je nog thuis woont en/of gedomicilieerd bent bij je ouders dan wordt op 1 januari van 2024 de situatie bekeken. je zal dan ’ten laste’ staan bij je ouders. wanneer je inkomen niet boven een bepaald bedrag is, zullen je ouders een belastingvoordeel ontvangen.

Zo is het niet automatisch dat je belastingen zal moeten betalen. Als je na aftrek van sociale premies niet boven 12928,57€ bruto verdiende en je had geen andere belastbare inkomens (vb alimentatie).

Let zeker op want een studietoelage is een niet belastbare inkomst.  Op de tax on web 2022 belastingaangifte moet je wel deze inkomsten vermelde.