Belangrijke info tax on web 2023

Hoe en wanneer uw belastingaangifte 2023 indienen?

5U dient uw aangifte zelf in:

 • op papier: we moeten uw aangifte ontvangen ten laatste op 30 juni 2023.
 • via Tax-on-web 2021: u hebt daarvoor tijd tot 15 juli 2023.

U ontvangt een voorstel van vereenvoudigde aangifte.

 • Gaat u akkoord met het voorstel? Dan moet u verder niets doen.
 • Gaat u niet akkoord met het voorstel en dient u aanpassingen in via het papieren antwoordformulier? Dan moeten we het formulier ontvangen ten laatste op 30 juni 2023.
 • Gaat u niet akkoord met het voorstel en dient u aanpassingen in via Tax-on-web 2023? Dan hebt u daarvoor tijd tot 14 juli 2023.

U laat uw aangifte invullen tijdens onze invulsessies.

  • Invulsessies worden georganiseerd van 2 mei tot en met 30 juni 2023.
 • Opgelet: hulp bij het invullen van de aangifte is niet meer mogelijk na 30 juni!

U laat uw aangifte invullen door een mandataris (boekhouder…).

  • Uw mandataris kan uw aangifte indienen via Tax-on-web 2023 tot en met 21 oktober 2023.

Wat als u uw aangifte te laat indient?

U kunt een boete of een belastingverhoging krijgen.
Bovendien kunnen we de procedure van aanslag van ambtswege starten. We hebben voor een aanslag van ambtswege drie jaar de tijd om uw belasting te berekenen of de berekening te wijzigen.

Hoe een anonieme simulatie doen van de berekening van uw belastingen?

Dat kan online via Tax-Calc.

U wilt nakijken of u uw aangifte al hebt ingediend?

U hebt uw aangifte via Tax-on-web ingediend.
 • Ga naar MyMinfin.be en log in.
 • Selecteer ‘Aangifte’ in de rubriek ‘Mijn documenten’.
 • Staat uw belastingaangifte 2023 in de lijst? In dat geval hebben we ze ontvangen.

 

U hebt een papieren aangifte ingediend.
U zal geen ontvangstbewijs van de FOD Financiën krijgen. U zal alleen uw aanslagbiljet ontvangen. Dat kan voor de aanslagjaar 2022 tot en met 30 juni 2023.

Hoe uw aangifte aanpassen?

U hebt uw aangifte ingediend, maar realiseert zich dat u een fout hebt gemaakt of dat u gegevens bent vergeten te vermelden?

U hebt uw aangifte ingediend via Tax-on-web 2023 of tijdens een invulsessie
Tot 14 juli 2023 kan u zelf uw aangifte aanpassen via Tax-on-web (één enkele keer).
U hebt een papieren aangifte ingediend
Neem zo snel mogelijk contact op met uw belastingkantoor om de fout recht te zetten.

Kan ik een aanvullende termijn aanvragen om mijn tax on web aangifte in te dienen

Na 30 juni 2023 kunt u uw belastingaangifte nog tijdig indienen:

 • U kunt dat zelf doen via Tax-on-web ten laatste op 15 juli 2023.
 • Ofwel kunt u dat regelen via een mandataris (boekhouder) die uw aangifte ten laatste op 21 oktober 2023 indient (activeer uw volmacht ten laatste op 31 augustus).

Denkt u dat u uw aangifte niet tijdig kunt indienen? Er zijn uitzonderlijke gevallen waarin een aanvullende termijn wordt toegekend als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • We moeten vóór het verstrijken van de normale termijn in het bezit van uw aanvraag zijn:
   • ten laatste op 30 juni 2023 als u uw aangifte op papier wilt indienen.
   • ten laatste op 15 juli 2023 als u uw aangifte via Tax-on-web wilt indienen.
 • Uw aanvraag moet door ‘overmacht’ of ‘geldige redenen’ worden gerechtvaardigd. Het moet gaan om een gebeurtenis die u niet kon voorzien of vermijden en die is ontstaan buiten uw wil om. Bijvoorbeeld:
  • u bent ernstig ziek
  • uw documenten zijn verdwenen door diefstal of brand
  • het kadastrale inkomen van uw woning werd nog niet bepaald
  • u bent langdurig in het buitenland (om te werken, zeevarenden …)

Opgelet: we kunnen u geen aanvullende termijn geven omdat u problemen met uw identiteitskaart hebt en/of uw pincode bent vergeten (u hebt dan de mogelijkheid om een verbinding met Tax-on-web te maken via itsme®).

De aanvullende termijn moet worden gevraagd met een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag die naar uw belastingkantoor moet worden gestuurd met vermelding van:

 • uw naam, voornaam en rijksregisternummer
 • de manier waarop uw aangifte wordt ingediend: via het formulier op papier of via Tax-on-web
 • de redenen die uw aanvraag rechtvaardigen
 • de einddatum van de gevraagde aanvullende termijn

Uw kantoor zal uw aanvraag onderzoeken en u op de hoogte brengen van een akkoord of weigering.

Als u geen aanvullende termijn krijgt en uw aangifte dus niet tijdig wordt ingediend, wordt u verzocht om uw aangifte toch zo snel mogelijk in te dienen.

Hulp nodig?

Probeer de online belastingaangifte: eenvoudig en snel Bent u van plan een papieren aangifte in te dienen? Wist u dat uw online aangifte via Tax-on-web 2023 al grotendeels vooraf ingevuld is? Wist u bovendien dat Tax-on-web u stap voor stap begeleidt bij het invullen van bepaalde codes door zelfs het in te vullen bedrag te berekenen? Richt u tot ons Contactcenter Hebt u een algemene vraag over uw belastingaangifte 2023? Dan kan u per telefoon of via het webformulier terecht bij ons Contactcenter. Meer informatie (contactcenter financën)

Hoe de aangifte van een overleden persoon indienen?

Indienen van een belastingaangifte van een overleden kan complex overkomen maar dit is helemaal niet zo. kom via deze link alles te weten over hoe alles in zijn verloop gaat.