Vereenvoudigde belastingaangifte 2020

 

 Wat is het voorstel van vereenvoudigde tax on web aangifte?

Tax on web 2020, Iedere belastingplichtige moet in principe jaarlijks zijn belastingaangifte invullen. Voor belastingplichtigen waarvan de fiscale situatie zeer stabiel is, bestaat er echter een andere procedure: het voorstel van vereenvoudigde aangifte.
In dat voorstel vindt u een simulatie van de berekening van uw belastingen op basis van de fiscale gegevens die we kennen. U vindt er ook het te betalen of terug te krijgen bedrag. Als u een voorstel van vereenvoudigde aangifte hebt ontvangen, moet u dus geen belastingaangifte 2020 meer indienen.

 

Zal ik dit jaar een voorstel van vereenvoudigde tax on web aangifte ontvangen?

U hebt vorig jaar een voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte ontvangen
U zult er dit jaar ook één ontvangen, behalve als u vorig jaar andere inkomsten dan lonen, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen of ziekte- en invaliditeitsuitkeringen hebt aangegeven (bijvoorbeeld onroerende inkomsten, inkomsten als zelfstandige of bedrijfsleider …).
U hebt vorig jaar geen voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen
U zult er misschien dit jaar één ontvangen (per post en/of via Tax-on-web 2020). Dit jaar ontvangen namelijk bijna 4 op de 10 belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte.

Wanneer en hoe zal ik een voorstel van vereenvoudigde tax on web aangifte ontvangen?

U hebt vorig jaar een voorstel van vereenvoudigde tax on web aangifte ontvangen?
U zult uw voorstel van vereenvoudigde aangifte per post ontvangen, gedurende de maand mei. U kunt het ook via Tax-on-web raadplegen zodra het beschikbaar is.
U hebt uw aangifte vorig jaar via Tax-on-web 2020 ingediend?
Uw voorstel van vereenvoudigde aangifte is vanaf nu beschikbaar in Tax-on-web. U zult geen papieren exemplaar per post ontvangen.Ik heb een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen. Wat moet ik doen?

Kijk aandachtig uw gegevens na.

Uw gegevens zijn juist en volledig? U moet niets doen.
U zult uw aanslagbiljet ontvangen met uw belastingberekening op basis van de gegevens in dit voorstel.

Uw gegevens zijn onjuist of onvolledig? Verbeter dit voorstel:

  • ofwel online (Myfin), via Tax-on-web 2020. U hebt daarvoor tot 14 juli 2020 de tijd
  • ofwel via het papieren antwoordformulier. Het formulier moet in dat geval voor 30 juni 2020 bij ons aankomen.

We zullen uw nieuwe gegevens onderzoeken, en u zult uw aanslagbiljet ontvangen met uw belastingberekening.

De gegevens over uw kinderen ten laste zijn onjuist of onvolledig? Verbeter uw voorstel:

  • online, via Tax-on-web: u hebt daarvoor tot 16 juli 2020 de tijd, of
  • via het papieren antwoordformulier (als u een voorstel per post hebt gekregen): het formulier moet voor 30 juni 2020 bij ons aankomen.

U kunt ook uw bevoegd kantoor contacteren (zie contactgegevens op uw aanslagbiljet).

Als u een of meer kinderen ten laste hebt, krijgt u een belastingvoordeel. Meer informatie

In 2018 heeft uw pensioen misschien het bedrag van 15.568,12 euro overschreden.

Als uw pensioen lager is dan 15.568,12 euro, en als u geen andere inkomsten hebt, dan hebt u recht op een bijkomende belastingvermindering voor pensioenen en bent u geen belasting verschuldigd.

Als uw pensioen hoger is dan (of gelijk is aan) 15.568,12 euro, dan hebt u evenwel geen recht meer op deze bijkomende belastingvermindering of slechts op een gedeelte ervan en bent u belasting verschuldigd.

De limiet van 15.568,12 euro is dezelfde voor een aantal jaren (omwille van de indexatiestop). Toch blijft uw pensioen stijgen, omdat het jaarlijks wordt geïndexeerd.