Tax on web 2020

Na het invullen van je belastingaangifte via Tax-on-Web-2020 krijg je direct een schatting van het bedrag dat je OF moet bijbetalen OF terugkrijgt van de staat. Wil je dit liever al voor het invullen van de officiële tax on web weten, dan kan je altijd  Tax-Calc gebruiken. Deze simulatie kan je anoniem invullen en dan zal je ook een heel goede schatting krijgen. Het correcte bedrag dat zal moeten betaald of teruggekregen worden zal vermeld staan op je aanslagbiljet.

Betalen

Hoe tax on web 2020 betalen?

  • Via Myfin kan je online betalen
  • Via online overschrijving op het rekeningnummer van de staat. U vindt het rekeningnummer op uw aanslagbiljet. U kunt enkel op dit rekeningnummer gebruiken voor uw betaling.
  • Via bankcontact ( enkel in de infocenters )
  • Via gerechtsdeurwaarder wanneer er een vervolging is ingesteld

Nalatigheidsintresten betalen?

Als u betaalt na de vervaldag van uw schuld, moet u nalatigheidsintresten betalen, deze bedraagt 4%. De intrest wordt per maand berekend, vanaf de eerste dag van de maand volgend op de vervaldag. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand gerekend. vb : u moet 1000 euro belastingen betalen voor 16 maart 2019. U betaalt deze pas op 20 september 2019 . Dan moet u nalatigheidsintresten betalen vanaf april tot en met september (6 maanden). ((2000 euro x 4%)/12) x 6 maanden = 40 euro.

Geen mogelijkheid tot terugbetalen?

wanneer je moet betalen en door problemen kan je niet direct betalen is er altijd de mogelijkheid om een afbetalingsplan te krijgen. Een plan terugbetalen binnen 4 maanden , een plan langer dan 4 maanden – korter dan één jaar, een plan langer dan één jaar. 

binnen 4 maanden (zonder bijkomende schulden aan de staat), kan een afbetalingsplan bekomen worden zonder extra formaliteiten.

langer dan 4 maanden – korter dan één jaar, dan kan een plan bekomen worden waarbij je betalingscapaciteit in rekening genomen wordt. Zijn er nog extra grote kosten zoals medische schulden, gezinssituaties, … 

langer dan één jaar, wanneer er grote schulden zijn zal en kan er een alternatief afbetalingsplan opgesteld worden, zoals een administratieve schuldenregeling, de collectieve schuldenregeling, enzovoort. 

Plan aanvragen

via Myfin, je kan via de website een plan aanvragen na het invullen van het dossier. via deze link kan je naar je myfin pagina, na het inloggen kan je via “MIJN BETALINGEN” de verder procedure aanvragen.

Via brief, via het infocentrum kan je via brief een plan aanvragen. vergeet zeker niet je nationaal nummer en je referte van de schuld te vermelden.

Fiscale bemiddelingsdienst
Koning Albert II-laan 33 bus 46
1030 Schaarbeek
Tel.:0257 623 60
Fax: 0257 980 57
fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be

 

Opgelethet is heel belangrijk dat u uw aanvraag zo snel mogelijk indient om nalatigheidsinteresten en extra kosten te vermijden. Hoe sneller u uw aanvraag indient, hoe meer mogelijkheden u zult hebben om uw schuld te betalen. 

Terug krijgen

Hoe kan mijn tax-on-web 2020 terugkrijgen?

  • via overschrijvingop je rekening
  • uitbetaling via het loket van de post, Postassignatie.

Op het aanslagbiljet kan je je rekeningnummer opgeven voor uitbetaling via overschrijving. Let op wanneer dit nummer verschillend is, van het rekeningnummer waarop het jaar voorheen een overschrijving is gebeurd, dan moet je het nieuw nummer vermelden. Zoniet kan het zijn dat de gelden op een niet bestaande rekening worden uitgevoerd. Dit zal dan ook een vertraging veroorzaken voor de terugbetaling.

Voor algemene informatie over het doorgeven of wijzigen van uw rekeningnummer kunt u bellen naar ons Contactcenter op het nummer 0257 257 57 (normaal tarief).
U kunt ook contact opnemen met uw team inning. U vindt de contactgegevens terug op uw aanslagbiljet.

Wanneer?

De terugbetaling zal gebeuren einde van de tweede maand na ontvangst van je aangiftedocument.  Vb waneer het document op 1 januarie in de bus valt dan zal de terugbetaling gebeuren einde maart. Wanneer het document in de bus valt op 28 januarie dan zal deze terugbetaling ook eind maart zijn. Deze periode van 2 maanden kan op geen enkele manier versneld worden. Verlating is echter wel mogelijk wanneer bijvoorbeeld het rekeningnummer niet correct is. Dan worden de fondsen geweigerd door de bank waarbij het foute nummer is geregistreerd. Dit bedrag wordt dan teruggestort naar de dienst financiën en dan neemt deze procedure ongeveer 2 maanden in beslag tot het bedrag op de correcte rekening kan gestort worden.

Wat is een postassignatie?

U kunt een postassignatie enkel in een postkantoor innen. Het postkantoor zal uw belastingen teruggeven in speciën (muntstukken en/of bankbiljetten).
Een postassignatie blijft drie maanden geldig na de uitgiftedatum. U vindt de uitgiftedatum terug op de postassignatie. Is uw postassignatie niet meer geldig of wilt u een postassignatie van een overleden persoon innen, dan moet u contact met ons opnemen:

FOD FINANCIEN – Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
INNINGSCENTRUM – CEL TERUGGAVEN
NORTH GALAXY TOREN A 19e verdieping
KONING ALBERT II LAAN 33 BUS 43
1030 BRUSSEL
Fax: 0257 992 27
email : terugg.remb.62b@minfin.fed.be

ik heb nog schulden bij de overheid

Als u recht heeft op een teruggave van uw belastingen maar u heeft nog schulden bij de overheid, dan krijgt u uw teruggave meestal niet (of slechts een deel ervan) terug. Wij houden het deel van uw belastingen in dat nodig is om uw schuld(en) aan te zuiveren. Schulden bij de overheid kunnen schuldbemiddelingen, verkeersboetes, … zijn.