COVID-19 / CORONA maatregelen

België gaat op 4 mei de eerste fase van de afbouw in

De Kern van de federale regering heeft vandaag samengezeten met de ministers-presidenten van de Gemeenschappen en de Gewesten, in aanwezigheid van de experts van de GEES. De experts hebben verklaard dat de huidige evolutie van de covid-19 epidemie toelaat dat zoals voorzien op 4 mei fase 1A van het Belgische afbouwplan in werking treedt. De experts dringen er ook op aan dat de beschermende maatregelen, de testing en de tracing zo snel mogelijk operationeel zijn. In volledige samenspraak met de ministers-presidenten van de deelstaten zal het Ministerieel Besluit houdende alle maatregelen van deze fase morgen gepubliceerd worden.

Hierbij een overzicht van de nieuwe maatregelen vanaf 4 mei:

 • Mondneusbescherming verplicht in het openbaar vervoer voor iedereen ouder dan 12 jaar
 • Geleidelijke en veilige uitbreiding van toegang tot de algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg
 • Wandelingen, sporten zonder contact met maximaal 2 andere personen (buiten huisgenoten)
 • Bedrijven mogen heropenen op basis van veiligheidsrichtlijnen op het werk
 • Stoffenwinkels mogen openen

Geen belasting op gewestelijke steunmaatregelen

Tax on web, De ministerraad heeft vandaag op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een voorontwerp van wet goedgekeurd met verschillende fiscale maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Zo zullen steunmaatregelen van de gemeenschappen en gewesten belastingvrij zijn en komt er tijdelijk een voordeligere regeling voor latere voorafbetalingen van zelfstandigen en vennootschappen.

 • Geen belasting op steunmaatregelen van de gemeenschappen en gewesten

De gemeenschappen en gewesten namen een hele reeks steunmaatregelen om getroffen gezinnen en bedrijven bij te staan op dit moeilijke moment. Het kan niet de bedoeling zijn om op deze steunmaatregelen inkomstenbelasting te heffen. Zo voorzien het Vlaams en Brussels gewest bijvoorbeeld een premie van 4.000 euro voor handelszaken die verplicht moeten sluiten, het Waals gewest voorziet een premie van 5.000 euro. Het Vlaams gewest voorziet ook een forfaitaire vergoeding voor water en verwarming voor aan mensen die economisch werkloos zijn. Al de gewestelijke premies zijn belastingvrij.

 • Voordeligere regeling voor latere voorafbetalingen

Zelfstandigen en bedrijven die tijdig voorafbetalingen doen, kunnen in normale omstandigheden rekenen op een belastingvoordeel. Hoe sneller men voorafbetaalt, hoe hoger het voordeel. Omdat heel wat zelfstandigen en vennootschappen door de coronacrisis met liquiditeitsproblemen kampen, is het voor hen vandaag moeilijk om de nodige voorafbetalingen te doen. Om te vermijden dat ze worden gestraft wanneer ze pas later dit jaar voorafbetalen, worden de voordelen voor de twee laatste kwartalen verhoogd. Dit geeft zelfstandigen en bedrijven extra ademruimte.

Voor vennootschappen stijgt het voordeel voor voorafbetalingen in het derde kwartaal van 6% naar 6,75%, in het vierde kwartaal gaat het voordeel van 4,5% naar 5,25%. Let wel: enkel vennootschappen die geen dividenden uitkeren of kapitaalsverminderingen uitvoeren tijdens de periode van 12 maart tot 31 december komen voor deze tijdelijke voordelige regeling in aanmerking. Voor zelfstandigen stijgt het voordeel gekoppeld aan voorafbetalingen van de personenbelasting in het derde kwartaal van 2% naar 2,25%, in het vierde kwartaal stijgt het voordeel van 1,5% naar 1,75%. Klik hier voor meer informatie.

 • Verlenging fiscale termijnen tax shelter audiovisuele productie en podiumkunsten

Productievennootschappen die gebruik maken van de tax shelter audiovisuele productie of podiumkunsten, krijgen zes maanden extra voor het doen van uitgaven. Voor podiumkunsten gaat de termijn van 24 naar 30 maanden. Voor de audiovisuele sector van 18 naar 24 maanden (animatie: van 24 naar 30 maanden). Producenten moeten kunnen aantonen dat de ze rechtstreeks schade ondervinden van de maatregelen die de overheid heeft uitgevaardigd in de strijd tegen het coronavirus. Klik hier voor meer informatie.

 • Geen btw op giften van medische materialen aan ziekenhuizen

Vorige week werd een omzendbrief gepubliceerd om voorraden van medische hulpgoederen die aan ziekenhuizen en zorginstellingen worden geschonken, vrij te stellen van btw. Deze omzendbrief wordt nu wettelijk verankerd. Normaal kan enkel btw worden afgetrokken bij verkoop, niet bij schenking. Ook wanneer men tijdelijk extra kosten maakt voor de productie en schenking van medische hulpgoederen zal men dit in rekening kunnen brengen als beroepskost. Klik hier voor meer informatie.

Snellere terugbetaling btw-tegoeden

Vicepremier en Minister van Financiën Alexander De Croo heeft de instructie gegeven om de terugbetaling van btw-tegoeden te versnellen. De maatregel helpt bedrijven liquide te blijven.

Alexander De Croo: “De versnelde terugbetaling van btw betekent opnieuw een extra stootkussen voor bedrijven om de coronacrisis het hoofd te bieden en deze moeilijke periode door te komen.”

Concreet: bedrijven die vóór 4 april hun btw-aangifte voor de maand februari indienen, zullen hun btw-tegoed ten laatste op 30 april uitbetaald krijgen. Dat betekent een versnelde terugbetaling van twee maanden. De FOD Financiën heeft berekend dat deze versnelde terugbetaling zowat 16.000 bedrijven in totaal 600 miljoen aan extra liquiditeiten geeft. Het gaat om bedrijven die een maandaangifte doen.

Voor kwartaalaangiftes geldt vandaag reeds een terugbetalingstermijn van 1 maand na afloop van de indieningstermijn; de aangiftetermijn voor kwartaalaangiften voor het eerste kwartaal 2020 werd vorige week reeds verlengd tot 7 mei 2020.

Klik hier voor details (FOD Financiën)

Belastingvoordeel geldt ook voor wie inschrijvingsgeld geannuleerde kampen in paasvakantie niet terugkrijgt

Wie het inschrijfgeld van jeugdactiviteiten voor de paasvakantie (bijvoorbeeld kampen of andere opvanginitiatieven) niet terugvraagt, zal nog steeds kunnen rekenen op een belastingvermindering. Dat maken vicepremier minister van Financiën Alexander De Croo, en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle vandaag bekend.

Omdat veel jeugdorganisaties in financiële problemen zouden komen door de afgelasting van activiteiten, riep minister Dalle samen met de jeugdorganisaties ouders op om zoveel mogelijk solidariteit te tonen en inschrijfgeld, indien mogelijk, niet terug te vragen. Deze vorm van solidariteit wordt nu ook fiscaal ondersteund.

Vorige week besliste de Vlaamse regering in overleg met de jeugdsector om alle activiteiten in de paasvakantie te annuleren door de coronacrisis. Voor veel jeugdorganisaties betekent dit een flinke financiële opdoffer. Net daarom werd aan ouders gevraagd om solidariteit te tonen. Voor wie dat financieel mogelijk is, wordt gevraagd om het inschrijfgeld niet terug te vragen. Anders dreigen de organisaties in financiële problemen te komen.

Om deze ouders extra te stimuleren zorgt federaal vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo er nu voor dat de belastingvermindering, waar ouders van kunnen genieten voor vrijetijdsinitiatieven en kinderopvang (voor kinderen jongeren dan 12 jaar en jongeren met een beperking jonger dan 18 jaar), blijft gelden, ook wanneer de kampen niet doorgaan. Voorwaarde is wel dat de ouders het inschrijfgeld niet terug hebben gekregen.

“Met deze steun willen we ouders die het financieel aankunnen, maximaal stimuleren om de jeugdorganisaties te ontzien,” aldus minister De Croo. “Het fiscale voordeel blijft dus gelden, ook al gaan de kampen of opvanginitiatieven niet door. Deze crisis komen we alleen samen door. We moeten zoveel mogelijk vermijden dat organisaties in de problemen komen.”

“De marges in het jeugdwerk zijn klein,” zegt minister Dalle. “Hoewel ouders het recht hebben om de inschrijfprijs terug te vragen, roepen we expliciet op dit niet te doen als dat voor hen financieel haalbaar is. Ik ben bijzonder dankbaar dat de federale regering met deze maatregel een extra stimulans geeft aan de ouders die zich solidair willen tonen.”

Garantieregeling voor particulieren en bedrijven getroffen door coronacrisis

De federale regering, de Nationale Bank van België en de financiële sector slaan de handen in elkaar om de kredietverlening aan particulieren, zelfstandigen en bedrijven in stand te houden.

Het coronavirus bedreigt niet alleen onze gezondheid, het treft ook onze economie bijzonder hard. Een grote groep werknemers komt in tijdelijke werkloosheid en heel wat bedrijven en zelfstandigen moeten verplicht de deuren sluiten. Andere bedrijven en zelfstandigen zien zich verplicht hun activiteiten sterk af te bouwen omdat ze niet langer aan de vereiste onderdelen geraken of omdat klanten wegblijven.

In het kader van het Federaal Plan voor Sociale en Economisch Bescherming nam de federale regering al een hele reeks uitzonderlijke maatregelen om de economische schok voor werknemers, zelfstandigen en bedrijven op te vangen. Zo is er onder meer uitstel van betaling op het vlak van de personenbelasting, bedrijfsvoorheffing, btw en sociale bijdragen. Dat geeft een buffer om de eerste financiële schok op te vangen. Ook de mogelijkheid tot tijdelijke werkloosheid wegens overmacht werd versoepeld en voor zelfstandigen werd een overbruggingsrecht ingesteld.

Vaste kosten en cashflow problemen

Toch blijven heel wat bedrijven, zelfstandigen en particulieren met belangrijke vaste kosten zitten. Ze moeten leningen aflossen, huur betalen en facturen voldoen, met cashflowproblemen tot gevolg.

Alexander De Croo, minister van Financiën: “Dit is een uitzonderlijke crisis die om uitzonderlijke maatregelen vraagt. We zetten op dit moment alles op alles om te voorkomen dat gezonde bedrijven overkop gaan en gezinnen in betaalproblemen komen. Dat zou een negatieve spiraal op gang brengen en de huidige crisis alleen nog maar groter maken. We doen er dan ook alles aan om gezinnen en bedrijven bij te staan.”

Johan Thijs, voorzitter Febelfin: De Belgische banken willen de economie maximaal ondersteunen in deze moeilijke periode. Ze gaan een ongezien inspanning doen ten aanzien van het bedrijfsleven en van de particulieren die de financiële gevolgen van de crisis ondergaan. De doelstelling is om alle kansen te geven om snel naar een normalisatie van de situatie te gaan, met het minst mogelijk schade op alle vlakken. In één woord: de banksector ondersteunt maximaal de continuïteit van de Belgische bedrijven en particulieren.”

“We moeten absoluut  vermijden dat bedrijven, zelfstandigen en gezinnen die voor de Coronacrisis geen financiële problemen hadden door de zware schok die deze pandemie veroorzaakt in moeilijkheden komen,” zegt Gouverneur Pierre Wunsch. “Door het maatregelenpakket dat we vandaag bekend maken zetten we een flinke stap in die richting. Ons land lanceert een financiële bazooka om de kredietverlening aan Belgische bedrijven en zelfstandigen ook in de crisismaanden te vrijwaren en om eventuele problemen daarbij op te vangen.  De banken zullen daarenboven aan Belgische bedrijven, zelfstandigen en particulieren die te maken krijgen met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis een moratorium van zes maanden aanbieden op bestaande kredieten.  Zowel de banken als de overheid hebben een zeer aanzienlijke inspanning geleverd. De centrale banken van het eurogebied, zoals jullie Nationale bank van België samen met de ECB, doen alles wat noodzakelijk is om de gevolgen van deze crisis. ”

Uitstel van betaling en garantieregeling

Om de financiering aan gezinnen, zelfstandigen en bedrijven in deze moeilijke periode te vrijwaren, heeft de federale regering op initiatief van de Minister van Financiën en met ondersteuning van de Nationale Bank van België, een overeenkomst uitgewerkt met de financiële sector.

Deze overeenkomst bestaat uit twee pijlers:

 1. De financiële sector engageert zich om levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen evenals hypothecaire kredietnemers met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020 zonder aanrekening van kosten.
 2. De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Op deze manier houden we de financiering aan de economie in stand.

De garantieregeling zal de volgende kenmerken hebben.

 

 • Het gaat om een totaal waarborgbedrag van 50 miljard euro.
 • Alle nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden (excl. herfinancieringskredieten) die tot en met 30 september 2020 worden verstrekt, zullen onder de garantieregeling vallen.
 • Nadat de garantieregeling is afgelopen, zal worden bekeken hoeveel verliezen er op de kredieten binnen de garantieregeling werden geboekt. De lastenverdeling tussen de financiële sector en de overheid is als volgt:
 • De eerste 3% aan verliezen zal volledig door de financiële sector worden gedragen.
  • Voor de verliezen tussen 3% en 5% zal 50% van de verliezen gedragen worden door de financiële sector en 50% door de overheid.
  • Voor de verliezen hoger dan 5% zal 80% van de verliezen gedragen worden door de overheid en 20% door de financiële sector.

Alle nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden (excl. herfinancieringskredieten) die tot en met 30 september 2020 worden verstrekt, zullen onder de garantieregeling vallen.

Nadat de garantieregeling is afgelopen, zal worden bekeken hoeveel verliezen er op de kredieten binnen de garantieregeling werden geboekt. De lastenverdeling tussen de financiële sector en de overheid is als volgt:

 

Dat betekent dat als we naar een redelijk klassieke economische crisis gaan, alle verliezen door de financiële sector worden gedragen. In dat geval is er geen kost voor de overheid. Wanneer we echter te maken krijgen met een zeer uitzonderlijke economische crisis, neemt de overheid een stuk van de kost op zich. Over de afgelopen tien jaar (inclusief tijdens de financiële crisis van 2008-2009) bedroeg het maximale verlies ongeveer 1%. De nieuwe garantieregeling die werd overeengekomen, houdt in dat de overheid tussenkomt in de kosten wanneer de economische crisis minstens drie keer zo zwaar is als de financiële crisis van 2008-2009.

De Nationale Bank van België zal samen met Febelfin een systeem van monitoring opzetten om de garantieregeling evenals de engagementen van de sector op te volgen.

Vorige week heb ik de Belgische banken opgeroepen een bijzondere inspanning te doen. Ik ben dankbaar dat zij akkoord gaan om ten volle hun rol te spelen en een verregaand engagement op zich nemen om mee onze gezinnen en bedrijven bij te staan in deze moeilijke periode,” besluit minister van Financiën De Croo.

Meer dan 200.000 keer betalingsuitstel voor woonleningen en bedrijfskredieten

De Belgische banken hebben de voorbije vier weken aan meer dan 200.000 particulieren en bedrijven betalingsuitstel verleend voor hun woonlening of bedrijfskrediet. Het moratorium op kredietbetalingen maakt deel uit van de afspraken die minister van Financiën Alexander De Croo met de banken maakte om zo getroffen gezinnen en bedrijven bij te staan.

Voor vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo is dit hoge aantal het bewijs dat het akkoord over met de banken nodig was en werkt. 

Meer financiële ademruimte

Alexander De Croo: “Het moratorium op kredietbetalingen geeft getroffen burgers en bedrijven tot eind oktober meer financiële ademruimte. Getroffen gezinnen komen door betalingsuitstel voor hun woonlening deze moeilijke periode beter door.  Voor zelfstandigen en kmo’s geeft het betalingsuitstel van bedrijfskredieten, bovenop het uitstel van btw en bedrijfsvoorheffing, op korte termijn heel wat extra liquiditeiten. Bedrijven kunnen zo vanuit hun kaspositie deze moeilijke periode overbruggen.”

Febelfin meldt dat op 30 april de Belgische banken meer dan 90.000 particulieren een uitstel van betaling voor hun woonkrediet toegekend. Het gaat in totaal over een onderliggend kredietvolume van 10 miljard euro of gemiddeld 105.000 euro per krediet. Particulieren kunnen zoals bekend een uitstel van betaling aanvragen voor hun woonkrediet gedurende maximaal zes maanden. 

De banken verleenden tot op vandaag meer dan 115.000 keer uitstel van betaling voor ondernemingskredieten. Het gaat in totaal over een onderliggend kredietvolume van 17 miljard euro of gemiddeld 145.000 per krediet bij bedrijven. 

Staatswaarborg 50 miljlard voor bedrijfskredieten

Alexander De Croo: “Ook de nieuwe kredietverlening op basis van de staatswaarborg van 50 miljard komt zichtbaar op gang. We zullen daar goed de vinger aan de pols houden en bijsturen als dat nodig is. Een vlotte kredietverlening aan kmo’s en bedrijven is essentieel om hen door deze zware crisis te loodsen.”

Intussen werd ook de garantieregeling geactiveerd voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden. Uit de eerste cijfers blijkt dat de banken in april meer dan 17.000 nieuwe kredieten hebben verstrekt aan bedrijven (met en zonder staatsgarantie) voor een bedrag van iets meer dan 4 miljard euro. 

Er werden met name 15.894 kredieten aan kmo’s (inclusief zelfstandigen) en 1.565 kredieten aan grote ondernemingen verstrekt voor telkens ongeveer 2 miljard euro. 

De bedragen van de kredietproductie in maart en april 2020 zijn gestegen met meer dan 5% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Tijdelijke aanpassing voordelen voor voorafbetalingen

TAx on web , Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo laat de voordelen gekoppeld aan voorafbetalingen tijdelijk aanpassen. Dat moet ervoor zorgen dat zelfstandigen en bedrijven die pas later hun voorafbetalingen doen omdat ze vandaag over onvoldoende liquiditeiten beschikken daar niet voor gestraft worden.

Alexander De Croo: “Heel wat zelfstandigen en bedrijven beschikken vandaag over onvoldoende liquiditeiten om hun voorafbetalingen te voldoen. Het zou de wereld op zijn kop zijn, moesten we zelfstandigen en bedrijven straffen met een belastingvermeerdering omdat ze vandaag de deuren moeten sluiten.”

Hogere voordeel derde en vierde kwartaal

Concreet wordt voor vennootschappen het voordeel voor voorafbetalingen in het derde en vierde kwartaal verhoogd. Voor voorafbetalingen in het derde kwartaal stijgt het voordeel van 6% naar 6,75%, voor voorafbetalingen in het vierde kwartaal gaat het voordeel van 4,5% naar 5,25%. Enkel vennootschappen die geen dividenden uitkeren of kapitaalsverminderingen uitvoeren tijdens de periode van 12 maart tot 31 december komen voor deze tijdelijke voordelige regeling in aanmerking.

Voor zelfstandigen stijgt het voordeel gekoppeld aan voorafbetalingen van de personenbelasting in het derde kwartaal van 2% naar 2,25%, in het vierde kwartaal stijgt het voordeel van 1,5% naar 1,75%.

Meer ademruimte

“Met deze tijdelijke aanpassing genieten zelfstandigen en ondernemingen die in de eerste twee kwartalen vroege voorafbetalingen voldoen nog steeds van een voordeel. Tegelijk vermijden we dat wie op dit moeilijke moment niet kan voorafbetalen daarvoor gestraft wordt. Deze tijdelijke aanpassing geeft hen meer ademruimte,”besluit minister De Croo.

Zes maanden uitstel voor woon- en ondernemingskrediet

Belangrijk: dit persbericht dient gelezen te worden samen met de bijhorende charters.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie van dit land. Dat zet druk op de financiële situatie van heel wat mensen. Velen onder hen dreigen namelijk hun job te verliezen of hebben een periode minder of zelfs helemaal geen inkomsten. Tegelijkertijd blijven bepaalde financiële kosten en verplichtingen echter doorlopen.

De minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin hebben daarom op 22 maart aangekondigd om particulieren en bedrijven financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis. Zo kan er betalingsuitstel van het hypothecair krediet en het ondernemingskrediet worden aangevraagd voor maximum zes maanden. De banken zullen geen dossier- of administratieve kosten aanrekenen voor het betalingsuitstel.

Johan Thijs, voorzitter Febelfin licht de inspanningen van de financiële sector toe: “In de afgelopen weken is er veel veranderd. Velen staan voor een onzekere financiële toekomst en honderdduizenden hebben te maken met (tijdelijke) werkloosheid of mogelijk banenverlies, om nog maar te zwijgen van mogelijke gezondheidsproblemen voor henzelf of hun familie. Een belangrijk aantal bedrijven en organisaties die voor het uitbreken van de coronapandemie financieel gezond waren, heeft nu tijdelijk hulp nodig om door de moeilijke periode heen te komen. Nu ons land, net als vele andere landen, zwaar getroffen wordt door de gevolgen van de coronapandemie, nemen we als financiële instellingen meer dan ooit en solidair onze maatschappelijke rol op. We willen onze klanten (particulieren, zelfstandigen, bedrijven en organisaties) die het extra moeilijk hebben, maximaal bijstaan en op die manier onze verantwoordelijkheid nemen in het mee oplossen van deze ongeziene crisis. Uitzonderlijke tijden vergen uitzonderlijke inspanningen. De steun die we samen met de overheid zijn overeengekomen op 22 maart en die we vandaag in detail toelichten, komt onze klanten die het vandaag hard nodig hebben, ten goede. Iets waar al onze medewerkers zich nu nog meer dan ooit hard voor inzetten.”

Minister Alexander De Croo: “De coronacrisis treft heel wat gezinnen, zelfstandigen en bedrijven bijzonder hard. Ze zien een stuk van inkomsten wegvallen, vallen terug op een uitkering of worden geconfronteerd met een plots omzetverlies. Het is goed om te zien dat op zo’n moeilijk moment de banken hun maatschappelijk rol opnemen en samen met de overheid de getroffen gezinnen en bedrijven tegemoet komen. Met dit akkoord levert de financiële sector een belangrijke inspanning om te vermijden dat hypothecaire kredietnemers, zelfstandigen, non-profitorganisaties en bedrijven met cash-flowproblemen geconfronteerd zullen worden.

Samen met de minister heeft Febelfin de praktische details van het betalingsuitstel in twee charters gegoten: een voor het hypothecair krediet en een voor het ondernemingskrediet.

In het kort

Particulieren en ondernemingen / organisaties die financieel worden getroffen door de coronacrisis en aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, kunnen betalingsuitstel van hun hypothecair krediet en ondernemingskrediet vragen.

Betalingsuitstel voor particulieren

Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet houdt in dat een kredietnemer gedurende maximum 6 maanden zijn / haar krediet (en dit zowel voor kapitaal als intresten) niet moet afbetalen. De intresten gedurende het betalingsuitstel worden achteraf verrekend.

Betalingsuitstel voor ondernemingen

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet houdt in dat de onderneming / organisatie gedurende maximum 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven verschuldigd.

De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen.

Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden werd samen met de overheid een garantieregeling uitgewerkt.

Timing

Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximum 6 maanden betalingsuitstel worden verkregen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020.

Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum 31 oktober 2020.

Aanvragen die werden ingediend vóór de publicatie van de charters zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van de charters. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.

Contact

Wie denkt aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, wordt gevraagd om zijn of haar bank te contacteren. Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon.

De banken stellen alles in het werk om hun klanten zo goed en zo snel mogelijk verder te helpen.

 

Geen btw op schenkingen medische hulpgoederen aan ziekenhuizen

Bedrijven die voorraden van medische hulpgoederen schenken aan ziekenhuizen en zorginstellingen zijn daarop geen btw verschuldigd.  Dat heeft vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo beslist. Ook de productie en schenking van medische hulpgoederen zal in rekening kunnen worden gebracht als beroepskost. Minister Philippe De Backer, die de task force medische hulpgoederen leidt, is tevreden met de beslissing.

Alexander De Croo, minister van Financiën: “Het is op dit moment in onze ziekenhuizen alle hens aan dek om het coronavirus te bestrijden en zoveel mogelijk levens te redden. Tegelijk zien we een ongelofelijke solidariteit. Bedrijven schenken beschikbare voorraden van medische hulpgoederen weg aan ziekenhuizen of storten zich op de productie ervan om tekorten aan te vullen. Denk bijvoorbeeld aan stokerijen die plots zijn overgeschakeld op de productie van ontsmettingsalcohol. Met deze beslissing hoeven zij zich geen zorgen te maken over extra kosten.”

Concreet: een gift van medische hulpgoederen aan ziekenhuizen en zorginstellingen zal geen aanleiding geven tot de opeisbaarheid van btw. In normale omstandigheden kan btw enkel worden afgetrokken bij verkoop van goederen, niet bij schenking. Ook wanneer men tijdelijk extra kosten maakt voor bijvoorbeeld de productie van medisch hulpgoederen zal men deze kunnen inbrengen als beroepskosten.

Philippe De Backer: “Ik ben zeer tevreden met deze beslissing. Solidariteit is een van de sleutelprincipes in onze strijd tegen het coronavirus. Dankzij deze maatregel wordt die solidariteit achteraf niet financieel afgestraft.”

Tenslotte wijst de minister De Croo er op dat het ook mogelijk blijft om via de reeds bestaande kanalen giften in geld te doen aan ziekenhuizen en zorginstellingen. Giften vanaf 40 euro (cumuleerbaar per kalenderjaar) geven recht op een belastingvermindering.

Directe buffer van 4,5 miljard euro voor bedrijven en zelfstandigen door uitstel van betaling

Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo heeft aan de FOD Financiën de instructie gegeven bijkomend uitstel te geven voor betaling. Dat betekent een directe buffer van 4,5 miljard voor bedrijven en zelfstandigen. Ook gezinnen krijgen twee maanden uitstel van betaling voor de personenbelasting.

Alexander De Croo: “Heel wat Belgische bedrijven zijn hard getroffen door de strijd tegen tegen het coronavirus. Het uitstellen van betalingstermijnen geeft hen een onmiddellijke buffer van 4,5 miljard euro om deze moeilijke periode zo goed mogelijk te overbruggen. Ook gezinnen helpen we deze moeilijke periode te overbruggen en krijgen twee maanden uitstel van betaling voor de personenbelasting.”

Concreet: de betalingstermijnen voor btw en bedrijfsvoorheffing worden met 2 maanden verlengd. Uitstel van betaling betekent dat men later kan betalen en dat de fiscus geen nalatigheidsinteresten en geen boetes int. Indien dit bijkomend uitstel niet afdoende is, kan men met de FOD Financiën bijkomende betalingsmodaliteiten afspreken zoals een afbetalingsplan en geen toepassing van nalatigheidsinteresten.

Ook de betalingstermijnen van de aanslagbiljetten van de vennootschapsbelasting, personenbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners worden met 2 maanden verlengd.

Meer informatie: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

Minister van Financiën verwelkomt inspanningen verzekeringssector

Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo is tevreden dat na de banksector nu ook de verzekeringssector bereid is om getroffen gezinnen en bedrijven meer financiële ademruimte te geven. Het akkoord over uitstel van betaling weerspiegelt het akkoord dat de minister van Financiën, in overleg met de Nationale Bank, het voorbije weekend met de Belgische banken sloot.

Het akkoord tussen de overheid en de Belgische banken omvat een garantieregeling van 50 miljard om de kredietverlening aan de reële economie te waarborgen. Daarnaast engageerden de Belgische banken zich ook om tot 30 september 2020 uitstel van betaling te geven aan bedrijven met lopende kredieten en aan particulieren met een hypothecair krediet die in betaalproblemen zouden komen door de coronacrisis.

Het is belangrijk dat de verzekeringssector zich nu op dezelfde lijn zet en de mogelijkheid tot uitstel van betaling voorziet. Zo krijgen getroffen gezinnen en bedrijven meer financiële ademruimte om deze moeilijke periode door te komen en blijven tegelijk de verzekerde risico’s gedekt.

Klik hier voor meer informatie

Mededeling van de Minister van Financiën

De strijd tegen het coronavirus heeft een bijzondere impact op de Belgische bedrijven, met name op hun cashflow en financieringsbehoeften. Daarom heeft de Minister van Financiën de voorbije dagen intens overlegd met de Nationale Bank, de financiële sector en de regio’s om een zo krachtdadig mogelijk antwoord te bieden op de immense uitdaging waarmee de Belgische economie vandaag wordt geconfronteerd.

Veel bedrijven en zelfstandigen zullen de volgende dagen en weken naar hun bank stappen om tijdelijk uitstel van betaling te verkrijgen of een overbruggingskrediet te bekomen. De Belgische banken hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om hen in eerste lijn bij te staan. Daartoe werden de banken de voorbije jaren verplicht om de nodige kapitaalbuffers aan te leggen. Voor sommige bedrijven zal het bestaan van overheidsgaranties evenwel het verschil maken tussen het al dan niet verkrijgen van de nodige financiering.

De Minister van Financiën zal samen met de Nationale Bank van België op korte termijn een krachtige garantieregeling uitwerken, in overleg met de financiële sector. De garantieregeling moet er mee voor zorgen dat de kredietverlening aan de Belgische bedrijven en zelfstandigen gevrijwaard blijft.

Dankzij de stevige balans van onze Belgische banken en de garantieregeling die wordt uitgewerkt, zal een slagkrachtig antwoord kunnen geboden worden op de thesaurie-uitdagingen van onze bedrijven. Maar er is meer. De coronacrisis zal ook ernstige verliezen met zich meebrengen, en dus de kapitaalbasis van onze ondernemingen onvermijdelijk eroderen. Liquiditeitsoplossingen kunnen hieraan niet verhelpen.

Daarom vraagt de Minister van Financiën aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) een initiatief uit te werken dat specifiek gericht is op het versterken van het kapitaal en dus de solvabiliteit van de getroffen ondernemingen. Dit initiatief zal zich moeten richten op ondernemingen die direct of indirect een essentieel onderdeel uitmaken van ons economisch weefsel. Zo kan de economische basis sneller weer gezond worden.

Alle info afkomstig van onze Minister van financien Alexander Decroo, https://alexanderdecroo.be/category/financien/